A A A

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.08.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawienie wyglądu treści, zmiana brzmienia wybranych punktów regulaminu na bardziej czytelne dla odbiorcy.

Regulamin korzystania z komputerów w czytelni

Miejska Biblioteka Publiczna

im. JULIANA TUWIMA

ul. Świętej Anny nr 36; 95-060 Brzeziny

e-mail:biblioteka@mbp-brzeziny.pl; tel: 046 874-21-93

NIP 833-13-27-414; REGON 001275555

1. Prawo do korzystania z Internetu i oprogramowań multimedialnych mają wszyscy czytelnicy posiadający ważny dokument tożsamości.
2. Zgłaszający się zobowiązany jest zostawić dokument tożsamości u dyżurującego bibiotekarza. Dokument odbiera się po zakończeniu korzystania z komputera w Czytelni i wpisaniu się do księgi odwiedzin.
3. Uruchomienie i zakończenie pracy programu następuje za pośrednictwem bibiotekarza.
4. W przypadku zawieszenia pracy komputera należy niezwłocznie powiadomić dyżurującego pracownika, bez podejmowania prób naprawy.
5. Użytkownicy mają prawo do:
a) korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Czytelni na zasadach:
• wykorzystanie komputera tylko do przeglądania dysków CD-ROM i dyskietek udostępianych w Czytelni
• dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki lub głosniki
• użytkownik może korzystać jednocześnie tylko z jednego programu multimedialnego.
• korzystanie z programowania multimedialnego dostępnego w Czytelni jest bezpłatne.
• stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez okres 1 godziny.
b) korzystania z dostępu do Internetu na zasadach:
• przeglądanie zasobów sieci wyłacznie przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym (tzn. serwisy World Wide Web).
• zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie.
• kopiowania części danych (o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim) na dyskietki zakupione w Czytelni lub na dyskietki własne
• wydrukowania wybranych stron - zgodnie z cennikiem.
6. Użytkownikowi nie wolno:
a) korzystać z własnych nośników (dyskietek, dysków, CD-ROM)
b) zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera.
c) korzystać z oprogramowania zainstalowanego na dysku komputera.

W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika


Cena wydruku: 1 strona - 0,40 zł

Korzystanie z internetu jest bezpłatne

Opublikował: Marcin Kłopocki
Publikacja dnia: 15.08.2011
Podpisał: Danuta Wylazłowska
Dokument z dnia: 15.08.2011
Dokument oglądany razy: 727