A A A

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.08.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zbiory biblioteczne i ich udostępnianie

Podstawową część naszych zbiorów stanowi księgozbiór. Składa się na niego literatura popularno-naukowa i beletrystyczna. Aktualnie księgozbiór liczy 64202 woluminów. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne, zgodnie z obowiązującą ustawą o bibliotekach. Zamiejscowi płacą kaucję za każdą wypożyczoną książkę, zgodnie z regulaminem biblioteki. Czytelnik za przetrzymanie książki płaci karę (zgodnie z regulaminem) oraz ponosi koszty związane z upomnieniem i znaczkiem. Biblioteka nie pobiera opłat za zapisywanie się oraz za korzystanie z dostępu do Internetu, który jest powszechny dzięki projektowi IKONKA. Wszyscy zainteresowani mogą także korzystać z katalogu online. Czytelnicy korzystający z wypożyczania międzybibliotecznego ponoszą koszty przesyłki. Sprowadzamy na życzenie czytelników publikację niezbędne dla studentów i innych osób.Najczęściej współpracujemy z Biblioteką Narodową i bibliotekami uniwersyteckimi z Łodzi, Warszawy, Torunia, Krakowa, Lublina i innych. Biblioteka prenumeruje 25 czasopism. Zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu w czytelniach oraz wypożyczane do domu. Poza biblioteką nie wypożycza się wydawnictw z księgozbiorów podręcznych oraz dzienników i czasopism. Ze zbiorów tych można korzystać jedynie na miejscu. Materiały książkowe wypożyczane są na okres nie dłuższy niż 30 dni. Przyjęto zasadę jednorazowego wypożyczania do 3 książek. Czytelnicy mają możliwość telefonicznej prolongaty terminu zwrotu książek. Od stycznia 2005 r. została uruchomiona komputerowa obsługa czytelników, możliwa dzięki programowi bibliotecznemu SOWA, którym dysponuje biblioteka. Osoby niepełnosprawne lub samotne mogły liczyć na dostawę książki do domu.

Warto nadmienić, iż w 2010 r. biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o 346 woluminów. Na koniec 2010 r. w naszej bibliotece było zarejestrowanych 3215 czytelników, którym wypożyczono 34058 książek i udostępniono na miejscu 15146 książek i czasopism.

Opublikował: Danuta Wylazłowska
Publikacja dnia: 26.08.2011
Podpisał: Danuta Wylazłowska
Dokument z dnia: 15.08.2011
Dokument oglądany razy: 2 093