A A A

SmodBIP

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 / 2010 poz. 759 z późniejszymi zmianami ).

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Biblioteki Miejskiej
w Brzezinach polegający na modernizacji systemu centralnego ogrzewania oraz wykonaniu robót wykończeniowych.

 

  1. pdf Ogłoszenie o przetargu
  2. pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. zip Pliki szczegółowe część 1
  4. zip Pliki szczegółowe część 2
  5. pdf Spec. Techniczna Wykonania i Odbioru Robót załacznik nr 9 do SIWZ
Opublikował: Marcin Kłopocki
Publikacja dnia: 05.03.2012 20:02
Dokument oglądany razy: 1016
Podlega Ustawie