A A A

SmodBIP

Regulamin czytelni dla dzieci

W wyniku przeglądu dokumentów Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach informuję, iż poniższy regulamin jest aktualny.

REGULAMIN CZYTELNI DLA DZIECI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRZEZINACH

I.Prawo i warunki korzystania

Prawo do korzystania z czytelni mają wszystkie dzieci bez względu na to czy są stałymi czytelnikami, czy też chcą korzystać z czytelni doraźnie. W czytelni obowiązuje cisza. Wierzchnie okrycie należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

 

II. Korzystanie ze zbiorów

W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, z czasopism i innych materiałów bibliotecznych. Książki wybrane z księgozbioru czytelnikowi podaje dyżurujący bibliotekarz. Z księgozbioru podręcznego nie pożycza się książki do domu. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymane dokumenty bibliotekarzowi.

 

III. Porady i informacje

Czytelnik zwraca się do dyżurnego bibliotekarza o informacje dotyczące książek na interesujące go tematy. Jeżeli czytelnik poza robieniem notatek do własnego użytku chce kopiować niektóre materiały może to uczynić tylko po uprzednim porozumieniu się z dyżurującym bibliotekarzem.

 

IV. Poszanowanie książek

Czytelnik osobiście odpowiada za książki, czasopisma z którymi powinien obchodzić się starannie, pamiętając że jest to mienie społeczne. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

 

V. Przepis końcowy

Korzystających z czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nie stosujący się do przepisów może na mocy decyzji dyrektora Biblioteki utracić prawo do korzystania z czytelni.

W wyniku przeglądu dokumentów Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach informuję, iż poniższy regulamin jest aktualny.

Opublikował: Danuta Bączyńska
Publikacja dnia: 13.01.2023
Podpisał: Danuta Wylazłowska
Dokument z dnia: 15.08.2011
Dokument oglądany razy: 2 520