A A A

SmodBIP

Regulamin korzystania z komputerów w czytelni

W wyniku przeglądu dokumentów Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach

informuję, iż poniższy regulamin jest aktualny.

Regulamin
korzystania ze stanowisk komputerowych w czytelni
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliana Tuwima w Brzezinach

 1. Prawo do korzystania z Internetu i oprogramowania multimedialnego mają wszyscy czytelnicy posiadający ważny dokument tożsamości
 2. Zgłaszający się zobowiązany jest zostawić dokument tożsamości u dyżurującego bibliotekarza. Dokument odbiera się po zakończeniu korzystania z komputera w Czytelni i wpisaniu się do księgi odwiedzin
 3. Uruchomienie i zakończenie pracy programu następuje za pośrednictwem bibliotekarza
 4. W przypadku zawieszenia pracy komputera należy niezwłocznie powiadomić dyżurującego pracownika, bez podejmowania prób naprawy
 5. Użytkownicy mają prawo do:
  1. korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Czytelni na zasadach
   1. wykorzystania komputera tylko do przeglądania dysków CD-ROM i dyskietek udostępnianych w Czytelni
   2. dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki lub głośniki
   3. użytkownik może korzystać jednocześnie tylko z jednego programu multimedialnego
   4. korzystanie z oprogramowania multimedialnego dostępnego w Czytelni jest bezpłatne
   5. stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez okres 1 godziny
  2. korzystania z dostępu do Internetu na zasadach:
   1. przeglądanie zasobów sieci Internet (tzn. serwisy World Wide Web) wyłącznie przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym
   2. zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w sieci Internet
   3. kopiowania części danych (o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim) na dyskietki zakupione w Czytelni lub na dyskietki własne
   4. wydrukowania wybranych stron - zgodnie z cennikiem
 6. Użytkownikowi nie wolno:
  1. korzystać z własnych nośników (dyskietek, dysków, CD-ROM)
  2. zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera
  3. korzystać z oprogramowania nie zainstalowanego na dysku komputera

W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika


Cena wydruku: 1 strona - 0,40 zł

Korzystanie z internetu jest bezpłatne

W wyniku przeglądu dokumentów Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach informuję, iż regulamin jest aktualny.

Opublikował: Danuta Bączyńska
Publikacja dnia: 13.01.2023
Podpisał: Danuta Wylazłowska
Dokument z dnia: 15.08.2011
Dokument oglądany razy: 3 109