Kontrole i bilanse jednostki

W dziale dotyczącym Kontroli mają Państwo możliwość zapoznania się z dotychczasowymi raportami pokontrolnymi Państwowej Inspekcji Pracy,  Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zadaniem tych instytucji jest kontrola zgodności pracy naszej instytucji z uwarunkowaniami formalno-prawnymi nałożonymi przez ustawodawcę.

Znajdują się tutaj także kontrole wewnętrzne Urzędu Miasta Brzeziny i bilanse jednostki


Kontrole wewnętrzne Urzędu Miasta

Protokoły pokontrolne PIP

Protokoły pokontrolne RIO

Kontrole ZUS

Bilanse jednostki

Podpisał: Danuta Bączyńska
Dokument z dnia: 15.08.2024

Opublikował: thenewlook
Publikacja dnia: 13.09.2011