Zbiory biblioteczne i ich udostępnianie

Podstawową część naszych zbiorów stanowi księgozbiór. Składa się na niego literatura popularno-naukowa i beletrystyczna. Na dzień 31.12.2023 r. biblioteka posiadała 70.034 woluminy, w tym w Oddziale dla Dzieci – 18.707. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne, zgodnie z obowiązującą ustawą o bibliotekach. Zamiejscowi płacą kaucję za każdą wypożyczoną książkę, zgodnie z regulaminem biblioteki. Czytelnik za przetrzymanie książki płaci karę (zgodnie z regulaminem) oraz ponosi koszty związane z upomnieniem i znaczkiem. Biblioteka nie pobiera opłat za zapisywanie się oraz za korzystanie z dostępu do Internetu, który jest powszechny dzięki projektowi IKONKA. Wszyscy zainteresowani mogą także korzystać z katalogu online. Czytelnicy korzystający z wypożyczania międzybibliotecznego ponoszą koszty przesyłki. Sprowadzamy na życzenie czytelników publikację niezbędne dla studentów i innych osób. Najczęściej współpracujemy z Biblioteką Narodową i bibliotekami uniwersyteckimi z Łodzi, Warszawy, Torunia, Krakowa, Lublina i innych. W ubiegłym roku biblioteka prenumerowała też 36 czasopism w tym 3 dla dzieci. Zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu w czytelniach oraz wypożyczane do domu. Poza biblioteką nie wypożycza się wydawnictw z księgozbiorów podręcznych oraz dzienników i czasopism. Ze zbiorów tych można korzystać jedynie na miejscu. Materiały książkowe wypożyczane są na okres nie dłuższy niż 30 dni. Przyjęto zasadę jednorazowego wypożyczania do 3 książek. Czytelnicy mają możliwość telefonicznej prolongaty terminu zwrotu książek. Od stycznia 2005 r. została uruchomiona komputerowa obsługa czytelników, możliwa dzięki programowi bibliotecznemu SOWA, którym dysponuje biblioteka. Osoby niepełnosprawne lub samotne mogły liczyć na dostawę książki do domu.

Warto nadmienić, iż w 2023 r. biblioteka zakupiła do swoich zbiorów 607 woluminów, w tym dla Oddziału dla Dzieci 171 woluminów. Na koniec 2023 r. w naszej bibliotece było zarejestrowanych 2.092 czytelników, którym wypożyczono 25.465 książek i udostępniono na miejscu 1.369 książek i czasopism.

Podpisał: Danuta Bączyńska
Dokument z dnia: 15.08.2024

Opublikował: thenewlook
Publikacja dnia: 13.01.2023